» Ogłoszenie
mobile_menu
remove_menu
Ogłoszenie

Komisja Wydawnicza Wydziału Neofilologii UW
zaprasza do zgłaszania artykułów naukowych do czasopisma
Acta Philologica (nry 54 oraz  55)

Prosimy o przesłanie tekstów w terminie do 30.04.2019 r.

Jesteśmy zarejestrowani w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Index Copernicus i Academica.

» Ogłoszenie