» Ogłoszenie
mobile_menu
remove_menu
Ogłoszenie

Komisja Wydawnicza Wydziału Neofilologii UW
zaprasza do zgłaszania artykułów naukowych do czasopisma
Acta Philologica (nry 52 oraz  53)

Prosimy o przesłanie tekstów w terminie do 31.03.2018.

Jesteśmy zarejestrowani w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Index Copernicus i Academica.

» Ogłoszenie