» Spisy treści nr 20-11
mobile_menu
remove_menu
Spisy treści nr 20-11

Nr 20/1992

Joanna Ugniewska – Giacomo Leopardi w oczach krytyki włoskiej
Tadeusz Namowicz – Die Kunsterfahrung deutscher Autoren im Umfeld der Französischen Revolution von 1789
Bożena Chołuj – Bernhard Kellermanns „Der 9. November” oder Die Revolution als hoffnungsloses Chaos
Andrzej Dąbrówka – Frühestes weltliches Theaterrepertoire in den Niederlanden
Marek Gołębiowski – Sight and Sound: The Problems of Screen Adaptation of Broadway Musical
Zbigniew Jamrozik – W gąszczu polemiki lat sześćdziesiątych
Adam Elbanowski – Jorge Luis Borges: Sztuka przedmowy
Elżbieta Milewska – Tematy portugalskie w literaturze polskiej (XVI – XIX w.)
Elżbieta Cygielska – Problem secesji literackiej w Polsce i na Węgrzech
Danuta Stasik – Work as an Element of Cultural Contact in Modern Hindi Prose


Nr 19/1989

(Językoznawstwo)

Andrzej Bogusławski – „*Dlaczego wiemy, za co powinniśmy kochać Pana Profesora?” – dlaczego?
Bożenna Bojar – Leksykalne wykładniki modalności aletycznej w języku polskim
Barbara Dancygier – Czy istnieją warunkowe akty mowy?
Dafydd Gibbon/Ewa Mioduszewska – Reference failure in conversation: an analysis of an example
Jerzy Pieńkos – L´interventionnisme étatique dans le domaine linguistique


Nr 18/1989

Lucyna Aleksandrowicz-Pędzich – Chinese and Japanese Influences in Ezra Pound´s Poetry
Anna Dutka – Pokonać niemożność. Zależność między osobowością bohaterów Italo Svevo i przeżywaniem przez nich czasu
Marek Gołębiowski – Words into Tones: Adaptation of Prose for Musical Stage
Elżbieta Milewska – Tematy polskie w literaturze portugalskiej do końca XIX w.
Monika Obszańska – Shakespeare´s late Style as Reflected in His Versification
Piotr Salwa – Dawna nowelistyka toksańska: opowieść ramowa a poziomy narracji
Anna Tylusińska-Kowalska – Recepcja twórczości Giovanniego Battisty Niccoliniego na ziemiach polskich w latach 1823-1863
Teresa Worowska – Endre Ady – przekładalny czy nieprzekładalny?
Bożena Prusińska – Die Kaufmannsfigur im bürgerlichen Drama in Deutschland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts


Nr 17/1989

(Glottodydactica)

Jarosław Anczewski – The role of certain affective variables in foreign language learning report
Małgorzata Pogorzelska-Bonikowska – The role of learner variables in language testing
Ludmiła Sobolew – Entrance examinations in English to the Institute of English Studies: problems and postulates for improvement
Ludmiła Machura – Motywacja i udział rodziców w nauczaniu dzieci
Evelyne Berriot-Salvadore – Aux origines du „Français langue é trangère”: un pédagogue picard, Gabriel Meurier (1520-1587?)
Lucjan Grobelak: L´Enseignement Assisté par Ordinateur – Expériences françaises – Propositions
Lucjan Grobelak: Le dictionnaire dans l´enseignement du françaises en Pologne aux XVI-XVIII siècles
Lidia Ludwiczak/Ludomir Przestaszewski: Le futur simple et le futur antérieur vus dans une optique contrastive – Point de vue didactique
Jerzy Pieńkos – Zagadnienia terminologiczne a warsztat tłumacza literatury naukowej i technicznej
Małgorzata Szymańska – Les tics narratifs de Ponson du Terrail – Quelques propositions de travail sur le roman populaire
Hanna Szarmach-Skaza – Podręczniki do nauki języka niemieckiego dla szkół ogólnokształcących okresu międzywojennego zatwierdzone przez Ministerstwo WRiOP
Elżbieta Zawadzka – Fehler und Fehlerkorrektur vom Standpunkt des nicht muttersprachlichen Fremdsprachenlehrers


Nr 16/1987

Marek Gołębiowski – „If music be the food of love” or the role of song in musical theatre
Lech Kolago – Die Literatur-Musik-Beziehungen als methodologisches Problem
Lech Kolago – Realisierungsformen und -methoden des Faches „Wissen über die Länder des deutschen Sprachraums” (aufgrund von didaktischen Erfahrungen an der Universität Warschau)
Mohamed Hanaa Metwali – Tradition in the contemporary Arabic Theater
Piotr Sadowski – On the canine character of Hamlet, or the problem of martial initiation in early Scandinavia
Marek Gołębiowski – Julian Jaynes: The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind


Nr 15/1987

(Językoznawstwo)

Krzysztof Bogacki/Bożena Papis – A preposição polaca „do” e sua tradução na linqua portuquesa
Bożenna Bojar – Metainformacja jako przedmiot badań pragmatyki języka naturalnego
Dariusz Cichocki – On Some Functions of – /y/ ip Morpheme in Turkisch
Elżbieta Jamrozik – Quelques remarques sur l´interrogation indirecte
Zofia Klimaszewska – Theoretische Aspekte der Charakterisierung verbaler Phraseologismen
Jacek Perlin – O przyczynach zmian fonetycznych w świetle dotychczasowych badań
Jerzy Pieńkos – Quelques considérations sur la néologie et la néonymie
Ludomir Przestaszewski – Remarques sur la valeur et l´emploi des temps du passé en français d´après quelques échantillons de la lanque parlée et de la presse. – Point de vue didactique
Jan Rusiecki – Badanie walencji czasowników udzielać, używać, potrzebować, szukać, znaleźć, zapomnieć za pomocą testów elicytacyjnych


Nr 14/1987

Bożena Chołuj – Der Judas von Erich Mühsam – eine Textanalyse
Elżbieta Cygielska-Guttman – Bibliografia literatury polskiej na Węgrzech
Ewa Fryska – The Case of Bertha Mason – Structural Links between Jane Eyre and Wide Sargasso Sea
Zbigniew Jamrozik – Récits de la vie: les aventures de Marianne ou la vie de Mme la Comtesse de …
Maria Jędrzejkiewicz – „Przypadkowy” świat powieści Iris Murdoch
Andrzej Sieroszewski – Węgierscy rozbitkowie szukają brzegu. O czasopiśmie Làszló Németha
Karol Sauerland – Goethe und die Französische Revolution
Barbara Surowska – Die Kunst, einfach zu sein
Joanna Szymanowska – Alcune osservazioni sul motivo della cultura siciliana nella narrativa e nella saggistica di Leonardo Sciascia
Bożena Śliwczyńska – Jatra
Anna Tylusińska – Recepcja twórczości Silvia Pellica na ziemiach polskich w latach 1823-1963
Andrzej Weseliński – Henry James, Graham Greene and the international theme: two modes of writing


Nr 13/1987

Małgorzata Kałłaur – Le théme de l´initiation dans les lais bretons „Espine” et Tyolet”
Krystyna Knothe – Vers la prose
Jan Miernowski – Métaphore et métatexte dans „La Sepmaine ou Création du Monde” de Guillaume de Salluste du Bartas
Zbigniew Wódkowski – Dwa wydania poematu epickiego „Os Lusiadas” Luisa de Camõesa w 1572 roku
Leszek Biały – „Zwodziciel z Sewilli” Tirsa de Moliny i „Don Juan” Moliera
Jerzy Parvi – Le théâtre dans le théâtre dans la dramaturgie de Ghelderode
Radosław Kłos – La questione culturale nel „Politecnico” di Vittorini
Hanna Bartkiewicz – „L´Airone” di Giorgio Bassani – un romanzo neodecadente
Józef Kwaterko – Le contexte de l´énonciation du roman québécois entre 1960 et 1975
Maria Stępniak – Apocalypse selon Mahommed Dib: „Qui se souvient de la mer”
Adam Elbanowski – Mechanizm fantastyki w „Relatos” Julio Cortazara


Nr 12/1980

Avant-propos /Krzysztof Bogacki/
Grażyna Bogusławska – Verbes français exprimant la peur et l´appréhension
Anna Dutka – Les verbes impliquant la valeur logique du complément en français et en polonais
Danuta Dworakowska – Opposition verbo-nominale dans le domaine spatial en français
Teresa Ciermak-Zielińska – A propos de l´interprétation scmantique des antonymes
Elżbieta Jamrozik – Les verbes méta-informatifs à argument incorporé
Alina Kreisberg – Les verbes de mémoire. Essai d´analyse sémantique
Helena Królikowska – Éléments de la théorie des ensembles appliqués à l´analyse sémantique d´un corpus lexical
Włodzimierz Krzyżanowski – Le verbs et ses nominalisations. Note sur une irrégularité
Monika Thieme – Une analyse sémantique et syntaxique des verbes déterminant la phase d´un état
Leszek Wójcik – L´aspect verbal en portugais


Nr 11/1980

István Csapláros – Historia o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny
Irena Dobrzycka – Harriet Martineau and the English Social Novel
Maria Jędrzejkiewicz – The Sketch and the Portrait of the Character in George Meredith’s Novels
Bożena Kowalczyk – Gli artisti del Cinquecento nella Vita di Benvenuto Cellini
Ewa Pietrzkiewicz-Kobosko – Mario Tobino: La bella degli specchi; osservazioni sullo stille
Wanda Rulewicz – Bertold Brecht and John Arden’s Drama
Piotr Salwa – Alcuni aspetti della prima edizione a stampa del Decameron in Francia
Hanna Schubert – Relacja autor – bohater w Pilgrimage Dorothy Richardson
Joanna Szymanowska – Stan badań nad twórczością Leonarda Sciascii
Andrzej Weseliński – Związki genetyczne estetyki filmu współczesnego z twórczościa Karola Dickensa
Anna Wołkowicz – Zur Rezeption der dramatischen Werke Kotzebues in Warschau

» Spisy treści nr 20-11