» Spisy treści nr 30-21
mobile_menu
remove_menu
Spisy treści nr 30-21

Nr 30

Warszawa 2004

Marta Czyżewska, Exzerption und Deskription der PressetextealsbewahrtetraditionelleUntersuchungsmethode in der Sprachwissenschaft
ZofiaKlimaszewska, KognitiveWendung in der Phraseologieforschung
IwonaŁowicka, PragmatikalsUntersuchungesmethode in der Sprachwissenschaft
IreneuszGaworski, Die Stellungseigentuemlichkeiten des Satznegatorsnichtimdeutsch-polnischenVergleich – Konsequenzenfuer die Analyse von interlingualenInterferenzfehlern
Romuald Gozdawa-Gołębiowski, Kilka uwag o istocie języka, czyli gramatyka generatywna dawniej i dziś
Bożena Papis, Konkordancje odkrywane na nowo
Jacek Pleciński, Cavalo e burro na fraseologia portuguesa
Anna Kieliszczyk, La justification dans les avant-propos et la theorie des faces
Marta Opęchowska, Rete sociale e dialetti nell’Italia meridionale
Ewa Zajdler, Kategoria gramatyczna przymiotnika we współczesnym języku chińskim


Nr 29

Warszawa 2003

Tradycja i nowoczesność w badaniach literackich I kulturowych

Anna Kalewska, A tradição na tragédia portuguesa de quinhentos – entre a poética clássica e o historicismo nacional
Paweł Rutkowski, Henry Neville’s The Isle of Pines – A Pornotopia or New Eden?
Bartłomiej Błaszkiewicz, The Presentation of The Empyrean in John Milton’s Paradise Lost
Zbigniew Maszewski, The Writer’s Sin and Expiation in Nathaniel Hawthorne’s The House of the Seven Gables
Marek Paryż, Elementy dyskursu medycznego w utworach Hermana Melville’a «Bartleby» i Billy Budd
Lech Kolago, Katarzyna Grzywka, «DeinGesanghat mir sogefallen, dass ich dirmeineTochter da zurFraugebenwill». ZurRolle und Funktion des Gesangs in den «Kinder- und Hausmaerchen» der Brueder Grimm
Anna Tylusińska-Kowalska, Il mito dell esotico e il concetto di identita nelle autobiografie ottocentesche italiane
Maria Błaszkiewicz, The Theme of Heroic Intrusion in J.R.R. Tolkien’s The Hobbit
Dominika Materska, «The Persistance of Memory»: Surrealism in Vermillon Sands by J.G. Ballard
Jolanta Dygul, Labirinto: componente costitutiva del neobarocco
MarzenaSokołowska-Paryż, Textualisations of Identity and History in Epistolary Poetry: Peter Reading’s For theMunicipality’s Elderly and Final Demands, and Anne Stevenson’s Correspondences: A Family History in Letters
Krzysztof Mróz, L’artou la science? Traduire la poésie: le la pratique à la théorie. Mieczysław Jastrun, poète et traducteur des poètes
Paweł Piszczatowski, Metafora i rzeczywistość – tradycja Arystotelesowska w świetle hermeneutyki Paula Ricouera
SławomirMaskiewicz, Muriel Spark’s Aiding and Abetting: A Psychoanalytic Reading
Paulina Kupisz, Critical Crosscurrents: Responses to the Writings of A.S. Byatt
Zofia Klimaszewska, Kulturowa determinacja tożsamości narodowej. O interdyscyplinarnych badaniach kulturoznawczych
Cezary Michoński, Nauczanie kultury a preferencje językowe studentów NKJO oraz PWSZ w Białęj Podlaskiej


Nr 28

Warszawa 2002

Anna Kieliszczyk, Justification et relations temporelles
Elżbieta Pachocińska, Les relations inferees par le pronom SE
Ewa Pilecka, Les complements circonstanciels – de l`approchesemantique et syntaxiquetraditionnelleversuneapproche cognitive
Elżbieta Jamrozik, Construtti italiani al confine tra paratassi e ipotassi
Adrianna Siennicka, Benito Mussolini e il suo linguaggio non verbale, ovvero la retorica del corpo
Ewa Mioduszewska, On some new developments in the Theory of Relevance
Zbigniew P. Możejko, The garden path phenomenon: a description
Marta Czyżewska, FremdeEinflüsse auf Wortschatz der Technik und Architektur in der deutschenPresse am Ende des 19. Jahrhunderts
ZofiaKlimaszewska, ZurInhalts- und Ausdrucksperspektive der PhraseologismenimNiederlaendischen


Nr 27

Warszawa 2000

 

Barbara Grabowska, Odyseja kupca Ćandy
Bożena Chylińska, „Droga do Ameryki”. Narodziny świadomości afro-amerykańskiej
Izabella Zatorska, Sophie de Choiseul-Gouffier (1790-1878), une disciple polonaise de Bernardin de Saint-Pierre?
BeataJanczewska, The discourse of time in the narrative context of Mary Shelley’s Frankenstein and Mathilda
Hanna Serkowska, Esspresione letteraria del femminile nella narrative di Melania G. Mazzucco
Marek Paryż, Madness and literature: a reading of contexts
MarzenaSokołowska, The pastoral tradition in British poetry of the First and the Second World War
Adrian Madej, The technique of literary collage in Tom Stoppard’s plays. The uses and abuses of literary con-text
Anna Kalewska, Discursos lusófonos sobre a literature comparada
Judyta Wachowska, María Zambrano: la «palabra» en el discurso de la razón poética
Dominika Materska, The invisible city of Venice Jeanette Winterson and Italo Calvino
Joanna Szymanowska, Papiniprecursore di Borges? Alcuni aspetti del concetto del tempo e della realtà nei racconti giovanili di Papini e nelle Ficciones di Borges
Anna Tylusińska, Affinità di concetti della poesia romantica francese e maggiori opere poetiche di Giacomo Leopardi


Nr 26

Warszawa 1999

Avant-propos

A. Dutka, La place du discours autre dans les articles de la critique littéraire. Paramètres d’une description
T. Giermek-Zielińska, Adjectifs et noms dérivés sélectionnant en argumente [+ humain]
I. Kałużyńska, Mechnisms of Origin of Contemporary Chinese Place Names
A. Kieliszczyk, Le fonctionnement argumentative des connecteursd’opposition en français et en polonaise
M. Kostro, K. Wróblewska-Pawlak, Annonce de relations comme objet d’étudesociolinguistique
M.J. Künstler, Preliminary Remarks on Chinese Toponomastics
E. Pachocińska, Quelques remarques sur la stratégie persuasive dans les sequences descripives
J. Perlin, Kilka uwag na temat kondycji lingwistyki diachronicznej
W. Schramm, Vagheit und Genauigkeitim Text
T. Utzig, Uneanalyse argumentative des textesdidactiques du FLE
J. Zając, Unecompeténce de communication surobjetctifsspécifiques – mode ounécessité?
M. Załęska, In contenuto delle forme sul contributo informative della modalità nel liguaggio parlato


Nr 25

Warszawa 1998

Literatura i jej pogranicza

Bożenna Chylińska, Między kultem a sceną. Tradycyjny teatr Afryki Zachodniej
Anna Kalewska, “Luzytanie” Luisa Vaz de Camõesa – prawdziwa fikcja historii
Izabella Zatorska, Aux confins de la littérature: jornal de voyage, en prose ou en vers à la fin du XVIIe siècle en Pologne
Monika Kulesza, LeThéâtre dans les lettres de Madame de Sèvigné
Monika Grzywka, SALON – próba zdefiniowania pojęcia
Katarzyna Grzywka, Lech Kolago, ZurRolle der Musik im Roman „Gertrud” von Hermann Hesse
Marek Paryż, The Drifting Sands of Democracy – AmericanIdentity in Charles Brockden Brown’s “Wieland”
Elżbieta Szawerdo, Utwory socjograficzne i dokumentalne w węgierskiej literaturze okresu międzywojennego
MarzenaSokołowska, The pig, the hawk, man and WAR; textual meaning versus significance in two selected poems by Ted Hughes, ‘View of a Pig’ and ‘Hawk Roosting’
Anna Rajca, Recepcja angielskich poetów metafizycznych w Polsce w latach sześćdziesiątych
AndrzejWeseliński, The French Lieutenant’s Woman: Visualizing Fowles’s Point of View
Dominika Materska, In the Pursuit of Pleasure: the critical essays of Angela Carter
Ewa Łuczak, Literature in PostliterateAcoustic Space: the Case of Toni Morrison
Hanna Mrozowska, Tekst literacki w nauczaniu języka obcego: tendencje nowe i najnowsze


Nr 24

Warszawa 1997

Lexique, langue de spécialité, traduction

Avant-propos

Lista osób, które uzyskały tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1946-1996 (zebrały Katarzyna Grzywka i Małgorzata Grzegorzewska)
Elżbieta Artowicz, Problemy słownikowej reprezentacji znaczenia czasowników węgierskich
Zbigniew Jamrozik, La traduction cinématographique est-elle une traduction de spécialité?
ZofiaKlimaszewska, Das Problem der Motivierung in der Phraseologie am Beispiel des Deutschen, Niederländischen und Afrikaans
Bernadette Meisser, Terminologie et communication socio-professionalle
Klaus Morgenroth, Horst Wagner, Un dictionnaire pour l’apprentissage du français langue de spécialité: WirtschaftslexikonFranzösisch (1995)
Jerzy Pieńkos, Les fonctions de la traduction en didactique des langues de spécialité
ElżbietaGórska, The approach of relation element theory to meronymy
Teresa Tomaszkiewicz, L’enseignement de la traduction comme cadre pour l’introduction des langues de spécialité
Elżbieta Walter, Słownictwo języka bengalskiego
Weronika Wilczyńska, Quelsrepèrespourunepédagogie des langues de spécialité?
Krystyna Wróblewska-Pawlak, Peut-on enseigner la langue de la médecine n’étant pas médecin?


Nr 23

Warszawa 1996

Od Wydawcy
Lista osób, które uzyskały tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1976-1995 (zebrała Elżbieta Walter)
Wanda Rulewicz, Niebezpieczne ścieżki EmilyBrontë
Grażyna Grudzińska, Algunas consideraciones sobre la novela histórica hispanoamericana del siglo XIX
Elżbieta Walter, Powieść historyczna Bankimchandry Chatterjiego«Anandamath» jako wyraz nacjonalizmu hinduskiego
Lech Kolago, Potęga muzyki. Próba interpretacji dwóch nowel o W.A. Mozarcie: Eduarda Moerike«Podróż Mozarta do Pragi» oraz Hansa Nuechtera«Wielki pokój. Nowelka o Mozarcie»
Tomasz Basiuk, Bringing out the Author: The Narration in Henry James’s «The Turn of The Screw»
Agnieszka Graff, Dipping Into the «Riverrun». A Foreigner’s Reading of «Finnegan’s Wake»
Wspomnienie o prof. dr hab. Wandzie Rulewicz(Małgorzata Grzegorzewska)
Bibliografia prac ogłoszonych przez prof. dr hab. WandzęRulewicz(zestawił Grzegorz Sinko)


Nr 22

Warszawa 1992

Jan Rusiecki, Generic sentences and supercategories
JózefWiktorowicz, Die Natürlichkeitstheoriebei der Erklärung des lexikalisch-semantischenWandels
ZofiaKlimaszewska, Über die Notwendingkeit der Prototypenanalyse in der Phraseologieforschung
Ewa Jarosińska, ZueinigenProblemen der AusklammerungimNiederländischen
Małgorzata Pogorzelska-Bonikowska, Ironic complaints
Anna Kieliszczyk, «Mais» i niektóre jego odpowiedniki w języku polskim
Anna Parzymies, Jeszcze raz o «strawie»
Marcin Preyzner, Po(d)stawy teoretyczne działalności kulturalno-językowej. Schematdowodzenia
Jan Czochralski, Die deutsch-polonischeLexikographie in Polen
Manju Gupta, Learning Hindi as a second language: A development approach to error-analysins


Nr 21

Warszawa 1990 (oddane do składu) / 1992 (druk)

Ewa Mioduszewska, Features of Conventional Implicatures
Jadwiga Wajszczuk, Czym spójniki nie są? Problem spójnika w ujęciu składniowym
Anna Dutka, Propozycja opisu morfemu ale w ujęciu teorii argumentacji
Elżbieta Artowicz, O budowie tzw. ciągów definicyjnych (na materiale definicji leksykalnych polskich i węgierskich)
Jacek Perlin, A Contribution to the Theory of Phoneme Distribution
LiliannaMadelska, Jacek Perlin, Syllabification of Consonants as a Consequence of Vowel Deletion in Fast/Casual Speech in the Light of Polish Facts
Mieczysław Jerzy Künstler, Main Types of Substrat and/or Adstrat Influences on Modern Standard Chinese

» Spisy treści nr 30-21