» Acta Philologica 50
mobile_menu
remove_menu
Acta Philologica 50

 

Tom 50 poświęcony jest zagadnieniom językoznawczym. Zawiera artykuły w sześciu językach, na tematy dotyczące m.in. fonologii, historii języka, pragmatyki, analizy dyskursu, nauczania języków obcych, językoznawstwa kognitywnego, leksykografii i frazeologii.

Acta Philologica 50 – pobierz pdf!

 

 

 

caly_numer50
» Acta Philologica 50