» Acta Philologica 52
mobile_menu
remove_menu
Acta Philologica 52

 

Tom 52 – zawiera 15 artykułów dotyczących literatury i kultury anglo-, francusko- i hiszpańskojęzycznej, a także literatury włoskiej. Problematyka prezentowanych tekstów obejmuje szeroki zakres czasowy, od Średniowiecza aż po czasy najnowsze. Pośród omawianych tu autorów znaleźli się m.in. H. G. Wells, John Milton, Marylinn Robinson, David Mitchell, Agrippa d’Aubigné, Émile Mauchamp, Anne Hébert, Ivan Alechine, Antonio Muñoz Molina, Goliarda Sapienza, Giovanni Arpino, Vicente Luis Mora, Antonio Orejudo, Lucia Etxebarria, Almudena Grandes. Tematyka artykułów rozciąga się na zagadnienia dotyczące m.in. Cyklu arturiańskiego, Reformacji i Purytanizmu, ekokrytyki, najnowszej hiszpańskiej prozy kobiecej, metafikcji, fantastyki, kolonializmu czy adaptacji filmowych.


 

Acta Philologica 52 – pobierz pdf!

acta52_fin

 

 

 

 

» Acta Philologica 52