» Acta Philologica 55
mobile_menu
remove_menu
Acta Philologica 55

Tom 55 – Acta Philologica poświęcony jest zagadnieniom językoznawczym. Prezentowane analizy w pięciu językach dotyczą  leksykografii, morfologii, dialektologii, historii języka, składni, pragmatyki oraz analizy dyskursu.

 

 

 

Acta Philologica 55 – pobierz pdf

acta philologica tom 55-2019-druk
» Acta Philologica 55