» Acta Philologica 56
mobile_menu
remove_menu
Acta Philologica 56

Tom 56 – zawiera dziesięć artykułów, których zakres tematyczny rozciąga się od ścisłego literaturoznawstwa po badania kulturowe. Zamieszczone w niniejszym numerze teksty naukowe podejmują, między innymi, takie zagadnienia jak autokreacja artystyczna poetów i pisarzy 19. i 20. wieku, egzotyzacja reprezentacji kobiet w twórczości Gustawa Flauberta, rola i funkcja kulturotwórcza archiwów cyfrowych, instytucjonalne przeobrażenia krytyki literackiej we współczesnej Argentynie czy też psychologizacja postaci Medei w trylogii Franza Grillparzera. Badania, których wynikiem są zamieszczone teksty, opierają się na takich podejściach teoretycznych jak socjokrytyka, humanistyka cyfrowa, analiza historyczna, a także mitokrytyka i studia postkolonialne.

 

Acta Philologica 56 – pobierz pdf

acta philologica tom 56-2020 druk
» Acta Philologica 56