» Acta Philologica
mobile_menu
remove_menu

Acta Philologica to pismo naukowe Wydziału Neofilologii Uniwersytetu WarszawskiegoProfil tematyczny czasopisma wytyczają w praktyce kierunki studiów oferowane na Wydziale, tj. studia w zakresie filologii angielskiej, romańskiej, iberyjskiej, węgierskiej, fińskiej oraz włoskiej, jak również na kierunkach germanistyka, iberystyka oraz studia filologiczno-kulturoznawcze. Publikacje w Acta Philologica odzwierciedlają najnowsze trendy badawcze w dziedzinach językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa. Do druku przyjmowane są artykuły w językach Wydziału: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, węgierskim oraz fińskim.

Każdy artykuł oceniany jest przez dwóch recenzentów (Double-Blind Peer Review) oraz członków Komisji Wydawniczej wybieranej spośród pracowników naukowych Wydziału Neofilologii. Zawartość tomów opublikowanych w latach 2005–2017 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej pisma, gdzie znajdują się również spisy treści tomów wcześniejszych.

Komisja Wydawnicza zaprasza do współpracy wszystkich badaczy zainteresowanych upowszechnianiem na łamach pisma wyników swoich badań.
Mile widziane są również artykuły doktorantów.

 

» Acta Philologica