» Informacje dla autorów
mobile_menu
remove_menu

  1. Przyjmujemy zgłoszenia literaturoznawcze oraz kulturoznawcze.
  2. Publikujemy artykuły w dziewięciu językach: polskim, angielskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, węgierskim oraz włoskim.
  3. Wersję elektroniczną artykułów należy wysłać w załączniku e-maila. Artykuł należy przygotować w formacie .doc. lub .docx, a nazwę pliku utworzyć według schematu: nazwisko_imię_afiliacja. Prosimy nie umieszczać danych osobowych ani w tekście, ani we właściwościach pliku.
  4. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: acta.litcult@uw.edu.pl.
  5. Nadsyłane teksty muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie.
  6. Objętość całego tekstu (łącznie ze streszczeniem, przypisami i bibliografią) powinna wynosić od 25 000 do 35 000 znaków ze spacjami.
  7. Wszystkie artykuły są poddawane podwójnej, anonimowej recenzji. Formularz recenzji jest dostępny na naszej stronie internetowej: http://acta.neofilologia.uw.edu.pl.
  8. Szczegółowe wskazówki dla autorów dotyczące formatowania tekstu znajdują się w podzakładce – Szczegółowe wskazówki dla autorów.

 

 

 

 

» Informacje dla autorów