» Informacje dla autorów
mobile_menu
remove_menu

  1. Przyjmujemy zgłoszenia językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze.
  2. Publikujemy artykuły w dziewięciu językach: polskim, angielskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, węgierskim oraz włoskim.
  3. Wersję elektroniczną artykułów należy wysłać w załączniku e-maila. Artykuł należy przygotować w formacie .doc. lub .docx, a nazwę pliku utworzyć według schematu: nazwisko_imię_afiliacja. Prosimy nie umieszczać danych osobowych ani w tekście, ani we właściwościach pliku.
  4. Zgłoszenia literaturoznawcze i kulturoznawcze prosimy nadsyłać na adres: acta.litcult@uw.edu.pl.
  5. Zgłoszenia językoznawcze prosimy nadsyłać na adres  acta.linguistics@uw.edu.pl.
  6. Nadsyłane teksty muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie.
  7. Objętość całego tekstu (łącznie ze streszczeniem, przypisami i  bibliografią) powinna wynosić od 20 000 do 35 000 znaków ze spacjami.
  8. Wszystkie artykuły są poddawane podwójnej, anonimowej recenzji. Formularz recenzji jest dostępny na naszej stronie internetowej: http://acta.neofilologia.uw.edu.pl.
  9. Szczegółowe wskazówki dla autorów dotyczące formatowania tekstu znajdują się odpowiednio w podzakładkach Literaturoznawstwo/Językoznawstwo

 

 

 

 

» Informacje dla autorów