» Recenzenci 2019
mobile_menu
remove_menu

Recenzenci numeru 55

 • Katarzyna Hryniuk (UW),
 • Elżbieta Jamrozik (UW),
 • Anna Just (UW),
 • Agnieszka Kałdonek-Crnjaković (UW),
 • Patrycja Kamińska (US),
 • Paweł Kornatowski (UAM),
 • Kata-rzyna Kwapisz-Osadnik (UŚ),
 • Grażna Łopuszańska (UG),
 • Małgorzata Nowakowska (UP),
 • Elżbieta Pachocińska (UW),
 • Agnieszka Piskorska (UW),
 • Luciano Romito (Università della Calabria),
 • Giuseppina Silvestri (University of Cambridge),
 • Sylwia Skuza (UMK),
 • Marianna Ilona Slíz (Uniwersytet Loránda Eötvösa, ELTE),
 • Dorota Śliwa (KUL),
 • Edyta Waluch de la Torre (UW),
 • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)

Recenzenci numeru 54

 • Aneta Dybska (UW),
 • Anna Gallewicz (UW),
 • Barry Keane (UW),
 • Barbara Kornacka (UAM),
 • Anna Pochmara-Ryżko (UW),
 • Tiziana de Rogatis (Università di Siena),
 • Marzena Sokołowska-Paryż (UW),
 • Krzysztof Tkaczyk (UW),
 • Marta Wojtkowska–Maksymik (UW),
 • Witold Wołowski (KUL),
 • Joanna Żurowska (UW),
 • Leszek Żyliński (UMK).
» Recenzenci 2019